Chuyển tới nội dung
Video

[TĨNH NGUYỆN] - MỖI NGÀY VỚI CHÚA - 02.07.2020

02.07.2020
Si-môn Phi-e-rơ, đầy tớ và sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã nhận lãnh cùng một đức tin quý giá như chúng tôi.

0