Chuyển tới nội dung
Video

[TĨNH NGUYỆN] - MỖI NGÀY VỚI CHÚA - 16.07.2020

16.07.2020
Trong mỗi chặng đường của cuộc hành trình, mỗi khi đám mây từ Đền Tạm được cất lên thì con dân Y-sơ-ra-ên ra đi. Nhưng nếu đám mây không cất lên thì họ không ra đi cho đến ngày nào đám mây được cất lên Xuất Ai-cập 40:36-37

0