Chuyển tới nội dung
Video

[TĨNH NGUYỆN] - MỖI NGÀY VỚI CHÚA - 15.07.2020

15.07.2020
Vì những người khác lấy tiền dư bạc thừa mà dâng; còn bà góa nầy đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình Mác 12:44

0