Chuyển tới nội dung
Video

[TĨNH NGUYỆN] - MỖI NGÀY VỚI CHÚA - 13.07.2020

13.07.2020
Ông thưa: “Lạy Chúa, Chúa là ai?” Chúa phán: “Ta chính là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ.” Công vụ các sứ đồ 9:5

0