Chuyển tới nội dung

Video

-

Ảnh

Hiệp nguyện tối thứ 3 16/6/2020
Hiệp nguyện tối thứ 3 16/6/2020
Những hình ảnh của buổi hiệp nguyện của Hội thánh diễn ra vào tối 16/6/2020
Chi tiết