Hội Thánh Tin Lành Hà Nội – Điểm Ngõ Trạm
Địa chỉ: Số 2, Ngõ Trạm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84) 04 6269 2885
Email: [email protected]

Hội Thánh Tin Lành Hà Nội – Điểm Thanh Xuân
Địa chỉ: Số 19A nghách 358/40 Bùi Xương Trạch,
Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội,
Tel: 0986 894 999 (Anh Lê Sĩ Hân)

Hội Thánh Tin Lành Hà Nội – Điểm Long Biên
Địa chỉ: Số 39 ngõ 163 phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Tel: 0936 252 912 (Thầy Hoàng Vũ Công)