Chuyển tới nội dung

Hiệp nguyện tối thứ 3 16/6/2020

Những hình ảnh của buổi hiệp nguyện của Hội thánh diễn ra vào tối 16/6/2020