Điểm Ngõ Trạm

5:00 – 6:30: Giờ hiệp nguyện Bình minh
6:45 – 8:30: Lễ Thờ phượng 1
8:30 – 9:30: Trường Chúa Nhật cho người trưởng thành
9:45 – 11:15: Lễ Thờ phượng 2
Địa chỉ: Số 2 Ngõ Trạm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điểm Thanh Xuân

9:30 – 11:30: Lễ Thờ phượng
16:15 – 17:00: Lớp học Giáo lý căn bản
Địa chỉ: Số 19A nghách 358/40 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điểm Long Biên

19:30 – 21:00: Lễ Thờ phượng
Địa chỉ: Số 39 ngõ 163 phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội

All Nations Fellowship

Sunday 2:00pm