Chuyển tới nội dung

Chúa nhật 14/6/2020

Những hình ảnh của Hội thánh Tin lành Hà Nội diễn ra vào sáng Chúa nhật 14/6/2020