Chuyển tới nội dung
Tin quốc tế

Chiến dịch phục hồi sau Corona

20.05.2020
Sau một thời gian dài nghỉ vì dịch Covid-19, Ban Thanh niên đã sinh hoạt trở lại. Rất nhiều bạn trẻ trong hội thánh đã mong chờ được nhóm chung trở lại.

Ban Thanh niên nhóm lại vào các tối thứ 7, lúc 19h30 – tại nhà thờ. Các buổi nhóm diễn ra trong niều vui, sự biết ơn Chúa. Mỗi một thành viên đều có những trải nghiệm riêng, những bài học riêng từ Chúa cho bản thân mình.

Ban Thanh niên cũng đã bầu ra được Ban điều hành lâm thời để giúp Ban Thanh niên phát triển, đồng công với Hội thánh trong công việc Chúa chung.

 Xin thêm lời cầu nguyện cho Ban Thanh niên để Chúa là Đấng thăm viếng và ban phước cho Ban Thanh niên phát triển một cách vững mạnh.

0