Nội Bộ

Thông báo Chúa Nhật 13/9

Thông báo Chúa Nhật 13/9

Kính mời quý tín hữu xem thông báo của Hội Thánh tại đây 1. Lễ Báp-têm dành cho những ứng viên đã hoàn thành khóa học GLCB K2/2020 sẽ được tổ chức sau giờ Lễ Thờ phượng sáng nay...

Ban Hôn Nhân – Tâm Vấn thông báo!

Ban Hôn Nhân – Tâm Vấn thông báo!

Hội Thánh xin chia sẻ đến quý vị Ban Hôn Nhân - Tâm Vấn với thông tin cụ thể như sau: Hình thức tâm vấn 1. Trực tiếp: Với Mục Sư QN vào thứ Tư và Mục Sư PQN...

Bài viết mới nhất