Xin Quý con cái Chúa tiếp tục cầu thay & dâng hiến giúp đỡ cháu Phước Ân sớm được hồi phục

HTTL Hà Nội – Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được từ anh Phước, bố cháu Phước Ân bị bỏng 80%: “Tình trạng sức khỏe cháu Phước Ân đã có những bước tiến triển tốt. Xin Hội Thánh nhớ đến cháu và gia đình trong sự cầu nguyện.” Ngày 13/4/2015, Hội Thánh Tin Lành…