Mục sư Billy Graham qua đời ở tuổi 99, để lại một di sản vĩnh cữu cho việc truyền giáo làm thay đổi thế giới

HTTL Hà Nội – Mục sư Billy Graham, nhà truyền giáo nổi tiếng thế giới với mục vụ thay đổi cuộc sống của hàng trăm triệu người, đã qua đời ở tuổi 99 tại nhà riêng của ông ở Bắc Carolina. Sự tác động của Mục sư Billy Graham đã thay đổi đời sống tôn…