Chuyển tới nội dung
Video

[TĨNH NGUYỆN] - MỖI NGÀY VỚI CHÚA - 8.07.2020

08.07.2020
“Bây giờ tôi xin khuyên quý vị: Hãy tránh xa những người này, cứ để mặc họ, vì nếu mưu định và công việc nầy đến từ loài người thì sẽ bị thất bại; nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời mà ra thì quý vị không thể nào tiêu diệt họ được; trái lại, quý vị liều mình chiến đấu chống lại Đức Chúa Trời.”

1