Chuyển tới nội dung
Video

[TĨNH NGUYỆN] - MỖI NGÀY VỚI CHÚA - 30.06.2020

30.06.2020
MỖI NGÀY VỚI CHÚA - THÁNG 6/2020 Ngày 30/6/2020 - CHÚA PHÓ MẶC

MỖI NGÀY VỚI CHÚA - THÁNG 6/2020

Ngày 30/6/2020 - CHÚA PHÓ MẶC

Chỉ đạo sản xuất: Chấp sự Phùng Hoàng Diệu

Biên tập: Mục sư PQN Triệu Phúc Tiến, Nguyễn Bích Ngọc

Lời đọc: Hương Ly

Thu âm và dựng: Kiều Phan Bích Ngọc Tác giả: Nguyễn Sinh

0