Chuyển tới nội dung
Video

[TĨNH NGUYỆN] - MỖI NGÀY VỚI CHÚA - 10.07.2020

10.07.2020
"Khi họ đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa là Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn con.” Công vụ các sứ đồ 7:59

0