Chuyển tới nội dung
Video

[TĨNH NGUYỆN] - MỖI NGÀY VỚI CHÚA - 07.07.2020

07.07.2020
Sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi? Đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại phần giá ruộng đó?

2