Chuyển tới nội dung
Tin trong nước

Chúa nhật 12/7/2020 của Hội thánh Tin lành Hà Nội

13.07.2020
Là con sự sáng chúng ta phải bước đi trong ánh sáng của Chúa!

Lời vua Đa-vít có chép rằng "Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh-hồn tahãy ngợi-khen Đức Giê--va! Trọn đời sống tôi sẽ ngợi-khen Đức Giê-hô-va;Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát-xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy." Thi Thiên 146:1-2

Chúng ta sẽ sống bao lâu, thì hãy Thờ Phượng Chúa bấy lâu!

(Hướng dẫn Thờ Phượng: Chấp sự Phùng Hoàng Diệu)

Vì Danh Chúa đáng được ngợi ca! Không có danh nào khác bằng danh vinh hiển của Chúa chúng ta. Hãy hát bài thánh ca "Dâng Chúa lời ngợi ca" như một lời biết ơn Ngài.

Sứ điệp: Con Sự Sáng
Kinh thánh: Ê-phê-sô 5 : 8-18

Vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật 

 Ê-phê-sô 5:9

 

Giảng luận: Mục sư Bùi Văn Triệu - Tổng thủ quỹ Tổng hội HTTL VN (MB)

Thông báo: Giờ sinh hoạt của các Ban theo lứa tuổi

Ban Trung niên:10h30 - 12h00, Chúa Nhật (tuần thứ 2 và tuần thứ 4) hàng tháng tại Thánh Đường

Ban Tráng niên:19h30 - 21h30, thứ Sáu hàng tuần tại Phòng nhóm tầng 3

Ban Thanh niên:19h30 - 21h30, thứ Bảy hàng tuần tại Phòng nhóm tầng 3

Ban Thiếu niên:09h00 - 10h30, Chúa Nhật hàng tuần tại Phòng nhóm tầng 3

 

Giờ nhóm của Ban Thiếu Niên

Kính chúc quý tín hữu một tuần mới tràn ngập ơn lành từ Đức Chúa Trời!

 

0