Tin Quốc Tế

Ánh sáng từ trời

Ánh sáng từ trời

Sau một thời gian dài nghỉ vì dịch Covid-19, Ban Thanh niên đã sinh hoạt trở lại. Rất nhiều bạn trẻ trong hội thánh đã mong chờ được nhóm chung trở lại. Ban Thanh niên nhóm lại vào các...

Cầu nguyện cho Jerusalem

Cầu nguyện cho Jerusalem

“Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im-lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc-nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ-ngơi chút nào. Đừng để Ngài an-nghỉ cho đến...

Bài viết mới nhất