admin

admin

[BÀI GIẢNG HẰNG TUẦN] SỬA LẠI BÀN THỜ

[BÀI GIẢNG HẰNG TUẦN] SỬA LẠI BÀN THỜ

"Bấy giờ, Ê-li nói với cả dân-sự rằng: Hãy đến gần ta. Dân-sự bèn đến gần người. Đoạn, Ê-li sửa lại cái bàn-thờ của Đức Giê-hô-va bị phá-hủy." https://youtu.be/Ut_bPQPcKks

[TĨNH NGUYỆN] – MỖI NGÀY VỚI CHÚA – 02.07.2020

[TĨNH NGUYỆN] – MỖI NGÀY VỚI CHÚA – 02.07.2020

Si-môn Phi-e-rơ, đầy tớ và sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã nhận lãnh cùng một đức...

[TĨNH NGUYỆN] – MỖI NGÀY VỚI CHÚA – 19.07.2020

[TĨNH NGUYỆN] – MỖI NGÀY VỚI CHÚA – 19.07.2020

Vậy ông xuống sông Giô-đanh tắm bảy lần theo như lời của người Đức Chúa Trời. Ông liền được sạch và da thịt trở lại như trước, giống như da thịt của một đứa trẻ. 2Các Vua 5:14...

Chiến dịch phục hồi sau Corona

Chiến dịch phục hồi sau Corona

Sau một thời gian dài nghỉ vì dịch Covid-19, Ban Thanh niên đã sinh hoạt trở lại. Rất nhiều bạn trẻ trong hội thánh đã mong chờ được nhóm chung trở lại. Ban Thanh niên nhóm lại vào...

Ánh sáng từ trời

Ánh sáng từ trời

Sau một thời gian dài nghỉ vì dịch Covid-19, Ban Thanh niên đã sinh hoạt trở lại. Rất nhiều bạn trẻ trong hội thánh đã mong chờ được nhóm chung trở lại. Ban Thanh niên nhóm lại vào...

Cầu nguyện cho Jerusalem

Cầu nguyện cho Jerusalem

“Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im-lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc-nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ-ngơi chút nào. Đừng để Ngài an-nghỉ cho...

Page 4 of 4 1 3 4

Bài viết mới nhất